Menu Close Menu

جدیدترین عناوین خبری

مدیرکل استاندارد استان: ضرورت استفاده از گاز اکسیژن طبی استاندارد در بیمارستان‌های اردبیل
آزنا آنلاین- مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: تمام بیمارستان ها و مراکز درمانی موظفند از اکسیژن های طبی استاندارد استفاده کنند. هاشم علایی در کمیته فنی اداره کل با اشاره به اجباری بودن استاندارد گاز اکسیژن طبی، شیر و سیلندر محتوی اظهار داشت: با توجه به اینکه گاز اکسیژن طبی مشمول مقررات استاندارد اجباری است، کلیه مراکز پزشکی و بیمارستان‌ها موظفند از اکسیژن طبی استاندارد استفاده کنند. علایی در ادامه با اشاره به اینکه گاز اکسیژن طبی به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت بیماران بسیار حائز اهمیت است خاطر نشان کرد: به منظور حفظ سلامت و ایمنی بیماران و جلوگیری از خطراتی که ممکن است در اثر استفاده از گاز اکسیژن با خلوص پائین تر از استاندارد حادث شود، کلیه تولید کنندگان این فرآورده می‌بایست در تول ...
1401/11/08

بخش ویژه خبری

مدیرکل استاندارد استان: ضرورت استفاده از گاز اکسیژن طبی استاندارد در بیمارستان‌های اردبیل
آزنا آنلاین- مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: تمام بیمارستان ها و مراکز درمانی موظفند از اکسیژن های طبی استاندارد استفاده کنند. هاشم علایی در کمیته فنی اداره کل با اشاره به اجباری بودن استاندارد گاز اکسیژن طبی، شیر و سیلندر محتوی اظهار داشت: ...
1401/11/08